Zarząd OT16PZK

 

Zarząd Żuławskiego Oddziału Terenowego PZK w kadencji 2023-2027.


 
 
PREZES ZARZĄDU SP2GUB - Jerzy Czapliński


WICEPREZES ZARZĄDU 


SKARBNIK  SQ2MTK - Grzegorz Radtke

  

 Sekretarz Zarządu SQ4MIK - Piotr Krupski

 

Zastępca Członka  SP2CYK - Andrzej Napiórkowski

 

 

 


Zastępca Członka   SP2EKO - Andrzej Sowa

 

QSL Manager - SP2Y Marek Klonowski

 
Oddziałowa Komisja Rewizyjna Żuławskiego Oddziału Terenowego PZK.