Zarząd OT16PZK

 

Zarząd Żuławskiego Oddziału Terenowego PZK w kadencji 2020-2024.


 
 
PREZES ZARZĄDU SP2GUB - Jerzy Czapliński


WICEPREZES ZARZĄDU SP2CYK - Andrzej Napiórkowski


SKARBNIK  SQ2MTK - Grzegorz RadtkeZastępca Członka -  SP2JVN

 

QSL Manager - SP2Y Marek Klonowski

 
Oddziałowa Komisja Rewizyjna Żuławskiego Oddziału Terenowego PZK.