Malbork

                                                                                                                                            

Początki radioamatorstwa na Ziemi Malborskiej

Odpowiedzią na pytanie jak doszło do powstania Klubu Łączności przy Zarządzie Powiatowym Ligi Przyjaciół Żołnierza w Malborku, są przypuszczenia o przypadkowych spotkaniach osób o zainteresowaniach radiotechnicznych, w wyniku których w roku 1953 nastąpiło zacieśnienie kontaktów Pawła Radtke, Bogosława Kaźmierczaka i Czesława Pająka, a z czasem wielu innych.

W roku 1954 trzech nasłuchowców: Paweł Radtke SP2-301, Bogosław Kaźmierczak SP2-302 i Czesław Pająk (prawdopodobnie SP2-303), a także Zdzisław Marciniak, zarejestrowali w ZP LPŻ w Malborku Sekcję Łączności, będącą w tej części ówczesnego województwa gdańskiego zalążkiem pierwszego klubu  krótkofalarskiego.  Istnienie sekcji łączności ułatwiło dostęp do demobilowego sprzętu łączności (głównie były to  odbiorniki np. USP i radiostacje RBM1), przydzielane protokolarnie za pośrednictwem Zarządu Wojewódzkiego Ligi Przyjaciół Żołnierza w Gdańsku. Ważniejsze elementy przekazywanych niekompletnych urządzeń wymienione były w protokołach z nazwy i w rzeczywistych ilościach. Taka skrupulatność obrazuje panującą wówczas atmosferę nieufności do pasjonatów radia.

W dniu 21.11 1954 Radtke Paweł przystąpił do egzaminu i uzyskał Świadectwo Uzdolnienia, niezbędne przy ubieganiu się o radiowe pozwolenie klubowe, a z czasem o pozwolenie indywidualne. Niestety, z chwilą  wystąpienia z wnioskiem o zezwolenie radiowe dla stacji klubowej, działalność  klubu stała się obiektem wnikliwej obserwacji miejscowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, który podejrzewał radiowców o rzekomą nielegalną łączność z zagranicą. Ówczesny sekretarz ZP LPŻ nie podejmował się wyjaśnień i obrony, w wyniku czego Paweł Radtke stracił na kilka miesięcy pracę. Na szczęście interwencja w KW PZPR w Gdańsku unormowała panujące stosunki co zarazem udrożniło starania o uzyskanie zezwolenia  klubowego na pracę radiostacji.

Wg zachowanego dokumentu z dnia 10.11.1955r,którym jest odręczny opis licencji wynika, że Ministerstwo Łączności - Centralny Zarząd Radiostacji udzielił zgody nr 44/K/55 na posiadanie i używanie amatorskiej  radiostacji klubowej, której przydzielono znak wywoławczy SP2KBC, zainstalowanej przy ul. Kopernika 33 w Malborku. Z w/w rękopisu wynika, że stacji przydzielono 5 pasm KF i 6 pasm UKF oraz rodzaje pracy A1, A3 na KF i A1, A2, A3, F1, F2, F3 na UKF. Dopuszczalna moc elektryczna doprowadzona do anteny 0,05KW.  Inny dokument –Pismo z dn. 2 października 1955r. informuje, że  Przewodniczący Rady Powiatowego Klubu Łączności LPŻ w Malborku Kol. Paweł Radtke informował ZW LPŻ w Gdańsku o otrzymaniu tymczasowej licencji klubowej o znaku SP2KBC. Równocześnie kierował prośbę o wypożyczenie nadajnika i odbiornika radiowego na okres zawodów. Jesienią 1955r. Rada Klubu Łączności przy ZP LPŻ, ogłosiła komunikat zachęcający młodzież do rozwijania zainteresowań w obszarze radiotechniki i radiokomunikacji oraz poinformowano o rozpoczęciu w dniu 9 października tego roku pracy eterowej radiostacji klubowej SP2KBC.  Odzew społeczny na ten komunikat był duży. Do pierwszego kursu z radiotechniki przystąpiło 35 osób. Natomiast działalność eterowa stacji SP2KBC za m-c październik 1955r to nawiązanych 28 QSO ze stacjami krajowymi. Natomiast w sprawozdaniu za m-c  listopad 1955r. wykazano łącznie 84 QSO, w tym 77 na CW, 7 na AM, z czego  ze stacjami SP 25 QSO, ZSRR 9 QSO, kraje demokratyczne 13 QSO, inne kraje 37 QSO.  Z kolejnych tego typu sprawozdań wynika, iż aktywność eterowa SP2KBC  zaczęła maleć i w marcu 1956r. w sprawozdaniu zawarto informację o nie prowadzeniu systematycznej działalności. Nie mniej jednak  stacja SP2KBC brała udział w zawodach ,,Polny dzień” w dniach 14/15 kwietnia 1956 roku. Natomiast w komunikacie z tych zawodów z roku 1958 wykazano także udział stacji SP2HO –operator Paweł Radtke.

 

/sp2fav/

 

 

Malbork 22.02.2019r.

Harcerski Klub Łączności SP2ZFT.

 Rok wydania pierwszego pozwolenia radiowego 1984.

Klub powstał na pozostałości bazy klubu SP2PGF , działającego do  jesieni 1981 roku.

Obecni członkowie klubu: SP2-16004, SP2AYQ, SP2BRI, SP2CQF, SP2FAV(SK), SP2GUV, SP2HNL, SP2HOU,

                                 SP2IRR, SP2JEE, SP2JJD, SP2JVR,  SP2SCX, SP2WN, SP2WDQ, SQ2CDC, SQ2GCO, SQ2RPK.

 

 

 

(sp2fav)

We use cookies to improve our website and your experience when using it. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk