Establishing Morse Code as an Intangible Heritage

 

 

International Amateur Radio Union, Region 1

26th General Conference - Zlatibor, Serbia

1 - 4 November 2023

 

Subject

Establishing Morse Code as an Intangible Heritage

Society

VERON

Country:

The Netherlands

Committee:

C3

Paper number:

ZL23_C3_04

Author:

Remy F.G. Denker PAøAGF

 

Wstęp:

Kod Morse'a był prawdziwym kamieniem milowym w rozwoju technologii komunikacji bezprzewodowej. Alfabet Morse'a jako rodzaj języka, zwłaszcza w krótkofalarstwie, pokonał bariery językowe.

Z tego powodu alfabet Morse'a przyczynił się do międzynarodowego porozumienia.

Ten sztuczny język ze wszystkimi jego skrótami wciąż żyje w krótkofalarstwie, pomimo istnienia i rozwoju nowoczesnych trybów transmisji.

 

Kluczowe punkty i propozycja:

Stanie się niematerialnym dziedzictwem byłoby dla alfabetu Morse'a odpowiednim zaszczytem i mogłoby przyczynić się do odzyskania popularności w naszych czasach.

Proces ten został już pomyślnie wdrożony na szczeblu krajowym w Niemczech, Belgii i Holandii.

Pierwsza propozycja w związku z rekomendacją krajową została przekazana w liście podpisanym przez Olivera Tabakovskiego Z32TO i Remy'ego F.G. Denker PAøAGF z dnia 22-03-2023.

Kopia tego pisma jest załączona do niniejszego zalecenia.

 

Zalecenie:

Zaleca się kontynuowanie procesu uznania alfabetu Morse'a za niematerialne dziedzictwo na szczeblu krajowym jako pierwszy krok w kierunku światowego uznania przez UNESCO. W razie potrzeby VERON może pomóc w dyskusji z rządem.

 

Implikacje finansowe:

Nie ma żadnych konsekwencji finansowych.

 

Załącznik:

(Kopia wyżej wymienionego komunikatu do państwa członkowskiego).

 

Do wszystkich stowarzyszeń członkowskich IARU Skopje,

23 lutego 2023 r.,

Wstęp

Międzynarodowa Unia Krótkofalowców jest od 1925 roku ogólnoświatową federacją narodowych stowarzyszeń członków krótkofalarstwa. Obecnie zrzesza około 170 krajów na całym świecie. Usługa krótkofalarska jest regulowana przez Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU), który jest wyspecjalizowaną agencją Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Na początku XX wieku Służby Morskie i Radioamatorskie były pierwszymi użytkownikami nowo odkrytych fal radiowych. Radioamatorskie służby od samego początku korzystały z alfabetu Morse'a, który był używany przez wiele dziesięcioleci wcześniej w komunikacji naziemnej.

Po 1999 roku ITU zaleciło zaprzestania nadawania telegrafii alfabetem Morse'a dla jakichkolwiek usług profesjonalnych lub komercyjnych, ale ten tryb komunikacji jest nadal szeroko stosowany przez radioamatorów na zasadzie dobrowolności.

Wiedza i umiejętność komunikowania się poprzez ręczne generowanie telegrafii alfabetem Morse'a, która stała się międzynarodowym standardem w 1865 r., jest obecnie zagrożona upadkiem.

Nasze stowarzyszenia członkowskie chcą nadal wykorzystywać telegraf Morse'a w przyszłych latach, nie tylko dlatego, że jest to bardzo wydajna forma komunikacji radiowej dla transmisji o małej mocy, ale także w celu ochrony tego niematerialnego dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń.

 

Konferencja Generalna IARU-R1 w Suncity 2011

Niektórzy z was pamiętają, że ponad dziesięć lat temu w Sun City Konferencja Generalna IARU R1 przyjęła zalecenie SC11 C3 Rec 16, aby chronić alfabet Morse'a jako niematerialne dziedzictwo. Zalecenie to zostało potwierdzone dwoma innymi zaleceniami LA17 C3 Rec 28 i Ns20 C3 Rec 06.

Realizując te zalecenia, kilka lat temu były prezydent R1, pan Don Beattie, wysłał oficjalny list do UNESCO z prośbą o wpisanie alfabetu Morse'a na listę reprezentatywnych wartości niematerialnych światowego dziedzictwa kulturowego. Niestety, nie otrzymano odpowiedzi UNESCO.

Ostatnio niektórym stowarzyszeniom członkowskim Regionu 1 (Niemcy, Holandia i Belgia) udało się dokonać znaczącego przełomu w tej kwestii, osiągając uznanie alfabetu Morse'a jako dziedzictwa kulturowego na poziomie krajowym.

Zespoły IARU nad tym pracują., znajdujemy się na poziomie narodowym, poza UNESCO. Wydaje się, że jest to właściwe podejście do tej kwestii - dlatego uprzejmie prosimy wszystkie stowarzyszenia członkowskie w ramach R1 i entuzjastów CW o przyłączenie się do naszych wysiłków i posunięcie tej inicjatywy do przodu.

Najlepszym sposobem na to jest zwrócenie się do krajowego koordynatora UNESCO. Wszystkie niezbędne informacje można znaleźć pod poniższym linkiem: https://en.unesco.org/creativity/convention/points-of-contact

Zwracając się do krajowego oddziału UNESCO, na poparcie swojej prośby można wskazać kilka faktów:

  • Telegrafia alfabetem Morse'a jest dziedzictwem powszechnie znanym i używanym we wszystkich krajach świata,
  • chociaż Morse Code nosi nazwisko swojego wynalazcy w USA, obywatel Niemiec przekształcił oryginalny skomplikowany alfabet do formy, którą od 1865 roku zarządza ITU,
  • ten podstawowy system jest przystosowany do używania znaków specjalnych w różnych językach (np. arabski, chiński, grecki, hebrajski, japoński, koreański, rosyjski/cyrylica...),
  • w niektórych krajach komunikacja telegraficzna alfabetem Morse'a jest historycznie powiązana z ważnymi wydarzeniami (Anglia, Włochy, Norwegia, Rosja, Szwecja, Tanzania, USA …)

 

Wszystko to wskazuje na fakt, że wpływu kulturowego alfabetu Morse'a nie można przypisać konkretnemu lub pojedynczemu krajowi.

Ponadto wydaje się, że alfabet Morse'a jako dziedzictwo niematerialne w pełni spełnia kryteria określone w art. 2 ust. 2 odpowiedniej konwencji UNESCO.

Światowa społeczność radioamatorów jako ostatnia grupa zdolna do ochrony dziedzictwa kulturowego w postaci alfabetu Morse'a, przestrzega szczegółowych międzynarodowych i krajowych zasad i przepisów. Przestrzega również bardzo surowego kodeksu honorowego, który jest w pełni zgodny z wymaganiami Dyrektyw Operacyjnych (nr 102(c) odpowiedniej Konwencji, który brzmi:

„102. Zachęca się wszystkie strony do zachowania szczególnej ostrożności w celu zapewnienia, że działania podnoszące świadomość nie będą:

(c) przyczyniać się do uzasadnienia jakiejkolwiek formy nacisku politycznego, społecznego, etnicznego, religijnego, językowego lub dyskryminacji ze względu na płeć”

   Kod Morse'a uznawany jest na całym świecie przez inne organizacje. Jako  

   argument do Twojej prośby można również dołączyć listę organizacji

   międzynarodowych, które były w stanie wypełniać swoje codzienne obowiązki 

   i zobowiązania poprzez wdrożenie w swoim czasie alfabetu Morse'a:

  • Międzynarodowa Organizacja Morska – IMO
  • Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego – ICAO
  • International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authority – IALA
  • Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca – IFRC
  • Międzynarodowa Unia Krótkofalowców – IARU

 

   Szanowni Koledzy

   Zdajemy sobie sprawę, że doprowadzenie do końca tej procedury nie będzie łatwym

   zadaniem, ale jednocześnie uważamy, że jesteśmy w stanie zrealizować ten projekt.

   Liczymy na Twoje zaangażowanie i wspieramy Cię w tym procesie. Za co z góry 

   serdecznie dziękujemy.

  

   Z poważaniem,

   Oliver Tabakowski, Z32TO Remy F.G. Denker, PAøAGF  

   Przewodniczący IARU R1 HSTWG Doradca

 

   /info i tłumaczenie SQ2EEQ/

We use cookies to improve our website and your experience when using it. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk