10 lat współpracy TKK-Starostwo Powiatowe Tczew

10 lat współpracy Tczewskiego Klubu Krótkofalowców SP2KMH ze Starostwem Powiatowym w Tczewie.

 

Uroczyste spotkanie z okazji 10-lecia podpisania Porozumienia o Współpracy pomiędzy Tczewskim Klubem Krótkofalowców a Starostwem Powiatowym w Tczewie odbyło się w reprezentacyjnej sali posiedzeń Starostwa,  dnia 16 marca 2022 r.  o godz. 18.oo.

Gospodarzem uroczystości był Starosta Tczewski, pan Mirosław Augustyn, obecny na całym spotkaniu, a prowadzącym obrady pan Włodzimierz Mroczkowski, naczelnik Wydziału Administracji i Zarządzania Kryzysowego, który jest naszym decyzyjnym  i bezpośrednim "kontaktem" z urzędem.

Po otwarciu spotkania i powitaniu obecnych przez naczelnika WAiZK krótką historię zawiązania porozumienia i jego praktycznej realizacji przedstawił koordynator Polskiego Związku Krótkofalowców d/s współpracy z lokalną administracją i organami samorządowymi, kol. Stanisław SQ2EEQ (informacja znajduje się poniżej). Następnie poproszeni przez Starostę, przedstawiliśmy po kolei swoje krótkofalarskie, i nie tylko życiorysy, przy czym okazało się, jak wielką różnorodność stanowimy, jeśli idzie o zakres zainteresowań,  zawodów i rzeczywiście wykonywanej pracy. Po ciekawej dyskusji i rozmowach przy kawie nastąpił moment wręczania podziękowań i dyplomów, wymiana życzeń i ostatni punkt spotkania – wspólne zdjęcie. Krótką fotorelację z przebiegu  uroczystości zamieszczamy poniżej.

Na spotkaniu był obecny prezes Żuławskiego Oddziału Terenowego Nr 16 PZK, kol. Jerzy Czapliński, SP2GUB.

/info sq2eeq/

 

 

 

 

Historia współpracy, ważniejsze daty i wydarzenia:

 

 • kwiecień 2010 – początek aktywnej działalności członków TKK na rzecz infrastrutury Wydziału Administracji i Zarządzania Kryzysowego. Pierwsza przegląd anten na dachu budynku Starostwa, naprawa i wymiana starych, o dużym tłumieniu kabli antenowych, prawidłowe zarabianie kabli koncentrycznych, wykonanie i zawieszenie anten dipolowych na pasmo 5 MHz, pierwsze testy łączności z gminami oraz udział w comiesięcznych, krajowych ćwiczeniach sieci ostrzegania ludności cywilnej przed nalotami,
 • grudzień 2011/marzec 2012 – przygotowanie i uzgodnienie treści i zakresu formalnego porozumienia o współpracy TKK – Starostwo, w związku z prowadzoną od dwóch lat przez członków TKK na rzecz Starostwa działalnością,
 • 20 marca 2012 – oficjalna data podpisanie Porozumienia o Współpracy TKK ze Starostwem Powiatowym w Tczewie przez prezesa TKK i Starostę Tczewskiego,
 • 4 grudnia 2012 – ustanowienie funkcji pełnomocnika Polskiego Związku Krótkofalowców d/s współpracy z organami administracji państwowej i samorządowej w sytuacjach klęsk żywiołowych i innych zdarzeń na terenie miasta i powiatu, zagrażających bezpieczeństwu powszechnemu,
 • 7 maja 2013 r – to data zawarcia porozumienia przez Polski Związek Krótkofalowców z Ministrem Administracji i Cyfryzacji w sprawie współpracy przy podejmowaniu działań wspomagających w sytuacjach klęsk żywiołowych i innych podobnych zdarzeń,
 • 7 października 2016 r – uzyskaliśmy zgodę Starosty na korzystanie z pomieszczeń Wydziału Administracji i Zarządzania Kryzysowego w celu prowadzenia treningów w nawiązywaniu łączności na wypadek zagrożeń, wypadków nadzwyczajnych i sytuacji kryzysowych na terenie miasta i powiatu tczewskiego,
 • 22 grudnia 2016 – uroczyste spotkanie z udziałem Starosty z okazji 5 rocznicy podpisania Porozumienia o Współpracy,
 • 21 lipca 2017 - nadanie przez Starostę w ramach Porozumienia stałych kryptonimów wywoławczych 9 członkom TKK do wykorzystania podczas ćwiczeń i sytuacji kryzysowych do pracy w sieci łączności na częstotliwościach tzw. rządowych, będących w gestii Starosty.

 

W okresie współpracy członkowie TKK organizowali bądź uczestniczyli w następujących, ważniejszych wydarzeniach:

 • ćwiczenia WIOSNA, LATO, JESIEŃ i ZIMA 2017
 • Ogólnoplskie ćwiczenia SP EmCom PZK ROZTOPY 2018
 • ćwiczenia ALTUM 2019
 • comiesięczne nasłuchy w ramach ćwiczeń wczesnego ostrzegania ludności cywilnej przed nalotami na częstotliwościach 4-5 MHz (fale krótkie),
 • cotygodniowe ćwiczenia łaczności na częstotliwościach 148 MHz (fale ultrakrótkie) z gminami powiatu tczewskiego.

Tu uwaga: Niestety, po przejściu w sierpniu ub. roku sieci wojewody i po wyposażeniu powiatu i gmin w nowe urządzenia (HYTERA) pracujące w technologii cyfrowej w ćwiczeniach z gminami od roku nie bierzemy udziału, ze względu na brak w TKK urządzeń, kompatybilnych z posiadanymi przez Starostwo.

 • Dwukrotnie, w latach 2014 i 2017 przeprowadziliśmy we wszystkich gminach przeglądy i sprawdzenie, łącznie z pomiarami, urządzeń i instalacji antenowych oraz urządzeń zasilających.
 • kilkukrotnie wykonaliśmy pomiary i konserwację instalacji antenowych KF i UKF na budynku starostwa.

 

Ze wszystkich tych działań powstały raporty dla kierownictwa Wydziału, zazwyczaj z konkretnymi wskazówkami i zaleceniami dot. poprawy stanu urządzeń i instalacji antenowych na budynkach urzędów gmin oraz budynku starostwa.

 

Zawieszenie udziału krótkofalowców TKK w cotygodniowych ćwiczeniach gminnych jest spowodowane brakiem odpowiednich urządzeń w TKK. Można tę współpracę, i udział w ćwiczeniach wznowić, po zakupieniu przez Starostwo dublerów urządzeń pracujacych aktualnie w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego i przekazania ich w użyczenie członkom TKK.

Taki zakup powinien zostać zrealizowany, nawet nie biorąc pod uwagę potrzeb TKK, zgodnie z wymogami posiadania urządzeń rezerwowych.

 

Stanisław Leszczyna SQ2EEQ

koordynator PZK d/s wpółpracy z organami samorządowymi