TKK współpracuje ze Starostwem Powiatowym w Tczewie

 

TKK współpracuje ze Starostwem Powiatowym w Tczewie
W efekcie przeprowadzonych razem z operatorami Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w 2017r. czterech ćwiczeń łączności kryzysowej zostaliśmy poproszeni o przygotowanie w połowie grudnia ub. roku dla jednostek podległych Starostwu Powiatowemu w Tczewie prelekcji o tczewskich krótkofalowcach. Była to dobra okazja do przybliżenia pracownikom samorządowym powiatu odpowiedzialnym za łączność kryzysową krótkofalarstwa w ogóle, jako naszego hobby.
Spotkanie odbyło się 17 grudnia 2018r, udział w nim wzięło ok. 40 osób z miast i gmin powiatu tczewskiego, w tym  pracownicy komórek dawnej OC, komendanci służb (straż pożarna, policja, straż miejska), dyrekcja szpitala, powiatowe służby sanitarne, weterynaryjne, nadzór budowlany, słowem wszyscy w jakiś sposób związani z zarządzaniem w sytuacji kryzysowej. Zebrani wysłuchali godzinnej prelekcji i obejrzeli na czterech dużych ekranach obrazy z naszej aktywności, nie tylko eterowej. Na podstawie reakcji uczestników można stwierdzić, że spotkanie było udane, bowiem udało się przybliżyć słuchającym niektóre aspekty naszej działalności, mniej do tej pory znane i rozumiane.  
/sq2eeq/

 

Tczewski Klub Krótkofalowców, prezentacja działalności i zainteresowań członków klubu SP2KMH.

Konspekt prezentacji.

 

 

 Krótkofalarstwo to zaawansowane technicznie hobby, którego głównym celem jest nawiązywanie przez amatorów łączności z wykorzystaniem fal radiowych, budowa i poznawanie konstrukcji urządzeń do   tego przeznaczonych, samokształcenie i rozwój osobowy  bez osiągania w związku z tym korzyści  materialnych.

Krótkofalarstwo w uznaniu zasług położonych na początku XX wieku w związku z odkryciem możliwości wykorzystania fal krótkich o długości poniżej 200 m do nawiązywania łączności na dalekie odległości uzyskało międzynarodowy status Służby Radiowej Amatorskiej, na równi ze Służbą Radiową Morską czy Lotniczą.

 Krótkofalowców na świecie  jest ok. 3.5 mln, najwięcej w Japonii, ok. 1.3 mln, w USA ok. 670 tys. Prawo w  zakresie wykorzystywania wszelkich mediów komunikacyjnych, używanych na świecie, w tym dla potrzeb łączności radiowej, stanowi Międzynarodowa Unia Telekomunikacyjna (ITU), której członkami są agendy rządowe blisko 200 państw. ITU jest najstarszą istniejącą do dzisiaj organizacją międzynarodową, powstałą w 1866 roku, wydaje wiążące polecenia/zalecenia dla administracji rządowych dot. wykorzystania widma częstotliwości. Krótkofalowcy w ITU reprezentowani są na takich samych zasadach, jak agendy rządowe, poprzez  przynależność największej krajowej organizacji krótkofalarskiej do IARU (Międzynarodowa Amatorska Unia Radiowa). W Polsce  taką reprezentację w IARU zapewnia Polski Związek Krótkofalowców, organizacja pozarządowa o statusie pożytku publicznego. Wyraźnie widać dodatnią korelację pomiędzy liczbą krótkofalowców w danym kraju a jego poziomem gospodarczym i stanem techniki. W krajach najwyżej rozwiniętych liczba krótkofalowców kilku-, a nawet kilkunastokrotnie przewyższa liczbę zezwoleń wydanych (w przeliczeniu na 1000 mieszkańców) niż w krajach niżej rozwiniętych.

W EU najwięcej krótkofalowców jest w Niemczech (ok. 70 tys.), W. Brytania ma ich ok. 65 tys., Włochy, Francja po ok. 55 tys., w Rosji ok. 18 tys., w Polsce wydano wg rejestru UKE (Urząd Komunikacji Elektronicznej) ok. 13.5 tys. pozwoleń radiowych.  W Tczewie  i powiecie ok. 36 osób posiada pozwolenie radiowe, w samym mieście jest to ok. 20 osób.  W Tczewskim Klubie Krótkofalowców PZK, organizacji pożytku publicznego liczącej ok. 3.8 tys. członków, powstałej w 1930 r., działa 12 osób.

 

Wpływ Słońca na łączność radiową  Ze specyficznego hobby wynika  konieczność posiadania niezbędnej wiedzy technicznej koniecznej do obsługi urządzeń nadawczo-odbiorczych, budowy anten, wymagana jest np. stała obserwacja aktywności Słońca, które ma zasadniczy wpływ na prowadzone łączności w tropo- i stratosferze poprzez odpowiednio zjonizowane warstwy  jonosfery.  Aby poznać i właściwie wykorzystać warstwy sporadyczne, ich zmieniające się w zależności od pory dnia i  roku właściwości propagacyjne, wykorzystać meteoryty (w grudniu Geminidy, najlepsze dla nas są Perseidy w sierpniu), wykorzystać odbicia od zorzy polarnej  trzeba śledzić doniesienia i komunikaty podawane przez wyspecjalizowane, międzynarodowe agendy.

Łączności satelitarne -  seans może wyglądać tak, jak na zdjęciu, trzymana w ręku antena dwupasmowa dołączona do zwykłego, dwupasmowego taniego radiotelefonu zapewnia nadspodziewanie skuteczną, choć liczona w pojedynczych minutach  łączność dwóch stacji na ziemi poprzez aktywny przemiennik przelatującego nad głową satelity. A kiedy ludzkie zmysły do detekcji sygnałów nie wystarczą, wspomagamy się komputerami – wykorzystując emisje cyfrowe do odbioru sygnałów leżących głęboko poniżej poziomu szumów. Nadal używamy klasycznej emisji telegraficznej z użyciem ręcznych kluczy sztorcowych, kluczy elektronicznych, przystawek emulujących emisje znane kiedyś jako dalekopisowe i jeszcze wielu innych. Takie, jak choćby przesyłanie obrazów, czyli amatorska telewizja, czy też wykorzystanie nowoczesnych technologii do pozycjonowania stacji w ruchu, tzw. APRS – zbudowaliśmy działającą bramkę w Malborku,  która we współpracy z bramkami w Gdańsku i na Kaszubach zaspakaja potrzeby krótkofalowców w Tczewie i okolicy w zakresie pozycjonowania stacji krótkofalowców będących w ruchu.

Własne konstrukcje  Jako jedyna Służba Radiowa mamy prawo do nadawania na urządzeniach własnej konstrukcji, które nie wymagają homologacji. Ze względu na dostępność fabrycznych urządzeń obecnie głównym zainteresowaniem cieszy się wśród nas  działalność konstruktorska w zakresie urządzeń pomiarowych. Wykonujemy specjalistyczne przyrządy, takie jak analizatory obwodów, anteny, testery elementów i podzespołów biernych i czynnych, sterowniki wszelkiego rodzaju, anteny pomiarowe, bikony  UKF, wzmacniacze, zasilacze i in.

Łączności mikrofalowe Dużym ostatnio zainteresowaniem cieszą się wśród nas łączności na mikrofalach, na zdjęciu widzimy pierwszy pokaz łączy zestawionych przez Wisłę dla pasma 47 i 76 GHz, a więc fal o długości 7 i 4 mm, zorganizowany przez nas latem na spotkaniu szkoleniowym dla krótkofalowców Powiśla, Żuław i Kociewia, przeprowadzonym  na terenie harcerskiej stanicy wodnej nad Wisłą.

Amatorska stacja krótkofalowa i UKF – z lewej strony stacja krótkofalowa, z prawej UKF. To hobby kosztowne, jeśli uprawiane jest na poważnie i w szerokim zakresie, zawsze za własne pieniądze. Urządzenia, kiedyś zawsze własnej roboty,  rzadko teraz są własnej konstrukcji, najczęściej kupowane są u kilku wiodących producentów na świecie, koszt znaczny, kilka do kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Antena dalekiego zasięgu – Korzystamy z anten najczęściej własnego wykonania, chociaż ta na zdjęciu jest produkcji fabrycznej,  jako jedyna służba mamy prawo do prowadzenia łączności na wielu pasmach,  z dowolnego miejsca, na zdjęciu - z samochodu stojącego pod latarnią morska w Świnoujściu, z wysokiej wieży widokowej na Wieżycy, w szerokim zakresie mocy, standardowo od miliwatów do 500 Watów mocy wyjściowej nadajnika, posiadamy umiejętność pracy w eterze korzystając z zasilania akumulatorowego, doraźnie skonstruowanych anten, potrafimy dobrać częstotliwość do warunków pogodowych, pory doby, odległości od korespondenta i wielu innych czynników.

Smog elektroniczny – Próbujemy walczyć ze zmorą naszych czasów, efektem postępującej elektronizacji wywołującej nasycenie przestrzeni smogiem elektronicznym, występującymi wszędzie zakłóceniami, które stają się coraz większym problemem nie tylko dla krótkofalowców, ale operatorów  wszystkich służb korzystających z łączności radiowej, w tym – operatorów Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, którzy niejednokrotnie w trakcie poniedziałkowych prób skarżyli się na brak łączności z bardziej oddalonymi gminami z powodu występowania zakłóceń niewiadomego pochodzenia.

 

 

  Gotowi do pracy o każdej porze i miejscu – Mimo wszystkich utrudnień i przeciwności, potrafimy w ciągu kilku godzin zorganizować taki, jak pokazany na zdjęciu punkt, czy może nawet wielopasmowy węzeł łączności radiowej KF-UKF na wskazanym, zupełnie do tego wcześniej nie przygotowanym miejscu.

 Współpracujemy ze starostwem i miastem, o samym porozumieniu za moment, przedtem pokażemy, jak 

- TKK uczestniczy w Dniach Ziemi... - od 10 lat temu bierzemy udział w Dniach Ziemi Tczewskiej,

- Ćwiczenia łączności kryzysowej – od kilku lat bierzemy co tydzień udział w ćwiczeniach i treningach łączności powiatowej i krajowej,

- Przeglądy instalacji systemu łączności kryzysowej -  prowadzimy okresowy przegląd w gminach i na budynku Starostwa Powiatowego urządzeń i instalacji antenowych.

Z tych prac powstają raporty dla kierownictwa Wydziału z konkretnymi wskazówkami i zaleceniami dot. stanu urządzeń i instalacji antenowych w gminach, np. ostatnie zalecenie dotyczy konieczności zakupu dla  Wydziału Administracji i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Tczewie nowoczesnego analizatora antenowego.  Po przeszkoleniu w zakresie jego obsługi pracownik Wydziału bądź operator PCZK będzie mógł, nie wychodząc z pomieszczenia, w którym jest zainstalowana radiostacja, czy to w starostwie, czy w gminie, ocenić stan całej, łącznie z anteną na dachu instalacji w większym niż do tej pory zakresie. Instalacje antenowe wymagają specjalnej troski, gdyż, jak wykazuje praktyka, są najsłabszym, najmniej trwałym elementem łącza radiowego.

Zawody -  Ważnym wydarzeniem są dla nas światowe, europejskie i ogólnopolskie zawody krótkofalarskie (IARU 50  MHz,  MP ARKI,  tak na UKF, jak i KF). Bierzemy udział w tych, które są dla nas interesujące.

Potwierdzeniem zrobionych łączności są Karty QSL, ich zbiór to duma każdego krótkofalowca. Po lewej przykład wysyłanej jako potwierdzenie przeprowadzonej łączności karty promującej nasze miasto, wydanej w TKK z okazji 60-lecia krótkofalarstwa w Tczewie (pierwszą była nieistniejąca już stacja SP2KJB w Radioklubie LPŻ przy ul. Lecha 10, zał. 1958r.)  Stacja pod okolicznościowym znakiem HF60KMH pracuje od 1 listopada 2018 do 31 stycznia 2019, operatorami są członkowie TKK. Po prawej ciekawa karta od operatora stacji na wschodnim wybrzeżu Anglii za dwie łączności, telegraficzną i foniczną przeprowadzone z amatorem z Tczewa w odstępie 11 lat, w pasmie 144 MHz.

 Em-com i umowa o współpracy   – w lutym mija 7 lat od podpisania formalnego Porozumienia o Współpracy Starostwa  Powiatowego z TKK,  korzystnego naszym zdaniem dla obu stron, informujemy też o udziale członków TKK w zarządzie klubu EMcom  PZK (to krajowa, specjalistyczna organizacja ds. łączności na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowych),

Posiedzenie  Zarządu Głównego  PZK w Warszawie -  bierzemy czynny udział w pracach ZG PZK jako reprezentanci Żuławskiego OT, czynnie uczestniczymy w regionalnych i ogólnopolskich spotkaniach krótkofalowców  (ŁOŚ pod Łodzią, Bachorze w Borach Tucholskich, Malbork, Elbląg, Gdańsk).

Stanisław Leszczyna, SQ2EEQ

Piotr Żok, SP2WGU

 Tczew, grudzień 2018

 

We use cookies to improve our website and your experience when using it. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk